Voorwaarden

5/11/2014 

1. Inleiding

De hieronder gepreciseerde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden") regelen uitsluitend de contractuele betrekkingen aangaande bestellingen en/of leveringen in Nederland tussen alle Gebruikers van de site caractere-paris.com (hierna "Gebruiker" of "U"), en de verkoper caractere-paris.com (hierna ook “wij”/”ons”), onderdeel van de Caractère SARL. met een kapitaal van 
38 112,25 euro, met de sociale zetel te 22 rue Florian 75020 Paris (Frankrijk), en ingeschreven bij het "Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre" (Kamer van Koophandel Nanterre) onder het nummer 389 928 862 ; Intracommunautair BTW-nummer  FR63389928862 (hierna "Caractère").
Email: info@caractere-paris.com


Hierom is het noodzakelijk deze te herlezen voor elk bezoek aan de site van Caractère.com (hierna de "Site"). Wij gaan er vanuit dat u bij validatie van uw bestelling onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, na deze gelezen te hebben, zonder voorbehoud accepteert. Door een bestelling te plaatsen op de Site, accepteert u de toepasselijkheid van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden.2. Een bestelling doorgeven

U kunt uw bestelling op 1 maniere doorgeven :
- per Internet op onze site: www.Caractere-paris.com 24 uur per dag, 7 dagen per week. 
3. Prijzen

De op de site aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief belastingen, maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Gebruiker en worden berekend aan het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten.

We behouden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de productprijs toe te passen die op de site aangegeven stond op het moment van uw bestelling van dat product.

Wij informeren u dat in geval van publicatie, door welke oorzaak dan ook (computerstoring, menselijke fout, technische fout,…) van een onjuiste prijs, die zonder enige twijfel ongeloofwaardig is, uw bestelling zal worden geannuleerd, zelfs als deze in een eerder stadium al is bevestigd.4. Beschikbaarheid

Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. Als een product niet verkrijgbaar is, wordt dit indien van toepassing terugbetaald binnen maximaal 14 dagen.

Als producten uit een bestelling tijdelijk niet beschikbaar zijn, dan worden desgewenst de wel beschikbare producten opgestuurd, en ontvangt u de verzendkosten voor de rest van de bestelling cadeau. Ter vervanging stellen wij u per e-mail voor een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs op te sturen. Als u dit weigert, gaan wij binnen 14 dagen daarna, respectievelijk binnen 14 dagen na ontbinding, over tot de terugbetaling van het betaalde bedrag. Als u ervoor kiest het vervangende product terug te sturen binnen de voorwaarden zoals genoemd in artikel 9 - Recht op teruggave, zijn de kosten voor het terugsturen voor onze rekening.

5. Wijze van leveringAls op moment van bestelling aangegeven is dat uw artikel "Op voorraad" is, dan kunt u de levertijd bereken door de volgende twee gegevens bij elkaar op te tellen:
1.het verwerken van uw bestelling (24 tot 48 uur). Hieronder valt: de bevestiging van uw betaling + het gereedmaken van uw bestelling + het ophalen van het pakket of de pakketten door het transportbedrijf
2.het leveren van uw bestelling door het transportbedrijf naar keuze. U wordt ingelicht over de levertijd in de e-mail "Verzending van de bestelling".
De levertijd is aangegeven in werkdagen.

Bij Caractère kunt u kiezen uit verschillende verzendwijzen. 
Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of tot een andere/vervangende verzending. Bij ontvangst van uw producten raden wij aan de staat van de geleverde goederen indien mogelijk en toegestaan te controleren en zo niet, ‘onder voorbehoud’ de leveringsbon te tekenen. 6. Terugbetaling van de belasting op de toegevoegde waarde (btw)

Overeenkomstig artikel 151 van de richtlijn 2006/112/EG kan de levering van goederen vrijgesteld worden van de btw.

De levering van goederen besteld door personen die deel uitmaken van de volgende organisaties komt in aanmerking voor vrijstelling van de btw: 

De levering van goederen die besteld worden voor officieel gebruik door: 
1. Buitenlandse diplomatieke missies 
2. Buitenlandse consulaire vertegenwoordigingen
3. Europese organismen waarvoor het protocol voor privileges en onschendbaarheid van de Europese Unie geldt 
4. Internationale organismen
5. Het leger van een staat die deel uitmaakt van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO-strijdkrachten) 

De levering van goederen die besteld worden voor privégebruik door: 
1. Leden van een buitenlandse diplomatieke missie 
2. Leden van een buitenlandse consulaire vertegenwoordiging 
3. Personeelsleden van een internationaal organisme (en hun gezinsleden) 

Om terugbetaling van de btw te verkrijgen, moet de persoon die in aanmerking komt het vrijstellingscertificaat voor de btw voorleggen aan Caractère (ondertekend door de bevoegde autoriteiten van het land van hun vestiging). 7. Beveiligde betaling

Caractere-paris.com werkt samen met financiële partners om een veilige betaling te garanderen.

Caractère heeft er voor gekozen om de veiligheid van uw betalingen te verzekeren door versleuteling bij verzending van uw gegevens over internet. Als tijdens het betalen dit teken in beeld verschijnt, dan betekent dit dat uw betaling beveiligd is. De naam Caractère kan verschijnen op uw bankafschrift. Als onze verzekeraar of onze afdeling voor beveiliging fraude vermoedt, kunnen wij ertoe over gaan een betaling om veiligheidsredenen te annuleren.

Caractère biedt u 4 betaalmogelijkheden: creditcard (Bankkaart, Visa of Mastercard), PayPal , SofortBanking.

Voor een afschrijving per creditcard wordt de transactie uitgevoerd 4 dagen na bestelling, op voorwaarde dat toestemming voor afschrijving ontvangen is van de hiervoor bevoegde instantie. Als dit niet het geval is kan uw bestelling niet verwerkt worden.

Het online betalen per creditcard wordt uitgevoerd via het "Secure Socket Layer" beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens gecodeerd worden bij verzending over het Internet.Daarnaast vragen wij u ons voor elke bestelling hoger dan het door Caractère vastgestelde plafond een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs) en een bewijs van domicilie (telefoon-, elektriciteitsrekening) op te sturen, per fax, email of post. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om onze klanten tegen eventuele creditcardfraude te beschermen.8. Recht op teruggave

U beschikt over een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen om uw bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. Deze termijn gaat in vanaf de levering van uw bestelling of van het laatste pakket van uw bestelling als die in meerdere pakketten geleverd werd.

Om uw herroepingrecht geldig toe te passen, dient u ons uw beslissing mee te delen binnen deze termijn van 14 dagen.

U kunt uw beslissing ook meedelen via een ander middel naar keuze.

Vanaf de datum waarop u ons meedeelt dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht, heeft u 14 kalenderdagen om ons de betreffende producten te retourneren. 
De retourkosten zijn voor uw rekening.

Caractère verbindt zich ertoe om u via de initieel gebruikte betaalwijze terug te betalen voor de geretourneerde producten en de bijhorende verzendingskosten na ontvangst van de producten of van een bewijs van verzending.
Caractère kan een deel van de terugbetaling afhouden voor eventuele waardevermindering van het product door handelingen die niet noodzakelijk waren om de aard, de kenmerken en de goede werking van het product vast te stellen.

De bedenktijd is niet van toepassing in de volgende gevallen:
- Producten die snel bederven of een korte levensduur hebben;
- Producten onder zegel die niet geretourneerd kunnen worden uit hygiënische of gezondheidsoverwegingen, en waarvan de zegel na levering verbroken werd door de gebruiker;

9. Retour

U verstuurt het retourpakje via de leverancier van uw keuze. Wij raden u ten zeerste aan het pakje per aangetekende zending terug te sturen of met een bewijs van aflevering of om een verzekering bij de leverancier af te sluiten tegen de markwaarde van de producten om u te beschermen tegen financieel verlies in het geval van verlies of schade.

CARACTERE

2 Rue Léon Mauvais

F93600 Aulnay sous bois

France10. Commentaar, kritiek, communicatieAlle meningen die geplaatst worden door een Gebruiker worden door de marketing afdeling gecontroleerd en eventueel gewijzigd. Caractère behoudt zich het recht voor meningen die de wet overtreden (reclame, laster, belediging, commentaar buiten context...) te weigeren.11. Bescherming persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen et garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken of onjuist of onvolledig zijn is de bestelling niet geldig. Met uw inschrijving op Caractère verbindt u zich ons correcte informatie te doen toekomen. Het opgeven van niet-correcte persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Conform de Franse wet "Informatique et Libertés", is de verwerking van uw gegevens opgegeven bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), te Parijs, Frankrijk. Caractère heeft het recht de u aangaande informatie op te slaan, te bewerken en te gebruiken. Deze gegevens worden via de computer bewerkt. 

Deze activiteit is strikt gereguleerd: het document is opgegeven bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, onder nummer 1189391.
U hebt op elk moment toegang tot alle informatie u aangaande, en het recht deze informatie op elk moment te wijzigen, conform aan de Europese teksten en de nationaal geldende wetten (artikel 34 van de wet van 6 januari 1978).

U kunt op elk moment bij Caractère een verzoek indienen om alle informatie u aangaande te ontvangen. U kunt op elk moment op verzoek uw gegevens wijzigen.

Als u hiervoor gekozen hebt bij uw inschrijving op de Site, ontvangt u promotionele emails met nieuwtjes, opruimingsaanbiedingen, exclusieve acties, koopjes U kunt op elk moment ervoor kiezen geen email van ons te ontvangen door de hiervoor bedoelde link, die onder in elke van de door ons, of onze partners verstuurde email vermeld wordt.